Vylepšený indikátor CCI pro MetaTrader 4

CCI (Commodity Channel Index) je známý momentum indikátor, který mají někteří obchodníci ve svém arzenálu. Základní varianta indikátoru CCI je součástí platformy MetaTrader 4, ale jeho možnosti nemusí každému vyhovovat – zobrazuje se totiž jen ve formě čárového grafu a z takového grafu se například obtížněji zjišťuje, zda je CCI nad nulou nebo pod nulou. Přehlednější může být zobrazení ve formě barevného histogramu, a právě takto vylepšený indikátor CCI vám zdarma nabízíme.

Standardní indikátor CCI, který je součástí MetaTraderu vypadá takto:

MetaTrader - Standardní CCI
Standardní CCI

Náš vylepšený indikátor CCI, který se zobrazuje jako histogram, je znázorněn na obrázku níže. Pokud je hodnota indikátoru nad nulou, tak je histogram modrý. Pokud pod nulou, tak červený. Lze také nastavit hladiny na definovaných hodnotách (zde oranžové linky na extrémních hodnotách 250 a -250). Perioda indikátoru na obrázku je nastavena na hodnotu 24 (na hodinovém grafu). Na obrázku je také znázorněna obchodní myšlenka – pokud je CCI nad nulou, tak jdeme long, pokud pod nulou, tak jdeme short (viz přerušované tmavě zelené vertikální linky). Dosažení extrémní hodnoty (oranžové linky na hodnotách 250 a -250) pak může být jeden z dobrých okamžiků pro ukončení pozice v zisku – myšlenka je ta, že dokud je trh v „rauši“, tak na nic nečekáme a obchod ukončíme v pěkném zisku. Často se tak podaří ukončit obchod na vrcholu.

Samozřejmě jde jen o syrovou myšlenku a ne o promyšlený obchodní systém, který bychom vám doporučovali ihned obchodovat. Určitě ale stojí za to myšlenku více prozkoumat.

MetaTrader - Vylepšený CCI
Vylepšený CCI

K vylepšenému indikátoru vám nabízíme ještě doplňující signální indikátor (je znázorněn na obrázku níže). Tento indikátor říká to samé, co výše uvedený vylepšený CCI indikátor. Jde pouze o jednoduchou indikaci – pokud je CCI nad nulou, tak se zobrazí modrý sloupeček, pokud pod nulou, tak červený sloupeček:

MetaTrader - Vylepšený CCI (signály)
Vylepšený CCI (signály)

Získání a instalace indikátorů

Indikátory můžete získat zdarma tak, že se zaregistrujete do našeho newsletteru. Registrační formulář najdete pod tímto článkem. Po registraci vám do 24 hodin zašleme oba indikátory na email. Jakmile indikátory obdržíte, postupujte následovně:

1 – V programu MetaTrader 4 vyberte z hlavní nabídky Soubor a v ní příkaz Otevřít Složku dat.

2 – Zobrazí se okno, ve kterém přejděte do složky MQL4 a v této složce pak do složky Indicators. Do složky Indicators pak překopírujte oba soubory, které obdržíte emailem (půjde o soubory iFXtools_CCI.ex4 a iFXtools_CCI_signal.ex4). Okno pak můžete zavřít.

3 – V MetaTraderu pak zobrazte okno Navigátor (např. pomocí klávesové zkratky CTRL+N), klikněte na položku Ukazatele pravým tlačítkem myší a z nabídky vyberte příkaz Aktualizovat.

4 – Pod položkou Ukazatele pak najdete indikátory iFXtools_CCI a iFXtools_CCI_signal.

Nastavení indikátoru iFXtools_CCI

Na indikátor iFXtools_CCI dvakrát klepněte levým tlačítkem myši. Zobrazí se následující okno:

MetaTrader - Nastavení vylepšeného CCI
Nastavení vylepšeného CCI

Na záložce Vložit parametry můžete nastavit tyto dvě hodnoty:

  • Perioda – počet svíček, ze kterých se indikátor bude počítat (na timeframu H1 vypadá zajímavě perioda 24),
  • Kolik svicek do historie – jak daleko do historie se indikátor spočítá (cílem je, aby se indikátor nepočítal moc daleko do historie, protože by to zbytečně zatěžovalo MetaTrader).

Na záložce Barvy pak můžete změnit modrou a červenou barvu (tedy barvu histogramu pro kladné hodnoty a barvu histogramu pro záporné hodnoty). Nakonec na záložce Úrovně můžete nastavit hladiny na definovaných hodnotách, a to včetně barvy (defaultně oranžové linky na hodnotách 250 a -250).

Nastavení indikátoru iFXtools_CCI_signal

Nastavení indikátoru iFXtools_CCI_signal je identické s nastavením u undikátoru iFXtools_CCI tak, jak jsme ho popsali výše s tím rozdílem, že zde nemá smysl nastavovat úrovně. Protože jde jen o signální sloupečky o stejné výšce, které mění barvu dle toho, jestli je CCI kladný, nebo záporný.

 

DÁLE DOPORUČUJEME:

 


Přihlášení k odběru newsletterů

Přihlašte se k odběru našeho občasníku. Za registraci získáte naše indikátory a skripty, prezentované na těchto stránkách, zdarma.