Přehled otevřených obchodů a historie účtu v MetaTrader 4

Přehled o otevřených a uzavřených obchodech v MetaTraderu nám dá tzv. Terminál. Ten můžete zobrazit pomocí klávesové zkratky CTRL+T nebo tlačítkem Terminál na panelu nástrojů:

MetaTrader - Ikonka Terminál
Ikonka Terminál

V Terminálu nás budou zajímat dvě záložky – Obchod a Historie účtu:

MetaTrader - Obchod a Historie účtu
Obchod a Historie účtu

Záložka Obchod

Na záložce Obchod uvidíte právě otevřené obchody (tj. obchody otevřené za market) nebo čekají příkazy (příkazy typu stop a limit). Na níže uvedeném obrázku jsou popsány důležité části záložky Obchod v MetaTraderu:

MetaTrader - Záložka Obchod
Záložka Obchod

1 – Číslo pokynu.

2 – Datum a čas zadání příkazu (půjde o čas brokera – ten může být v jiné časové zóně než vy).

3 – Typ příkazu. Text charakterizuje jednak směr (buy nebo sell) a také typ (stop nebo limit; market příkazy jsou uváděny jen jako “buy” nebo “sell”).

4 – Velikost pozice v lotech.

5 – Obchodovaný trh.

6 – Cena, za kterou byla pozice otevřena, nebo bude otevřena (u stop a limit příkazů).

MetaTrader - Záložka Obchod
Záložka Obchod

7 – Cena, za kterou bude pozice uzavřena ve ztrátě (stoploss).

8 – Cena, za kterou bude pozice uzavřena v zisku (profit target).

9 – Aktuální cena trhu (bid nebo ask).

10 – Provize brokera (u ECN účtů).

11 – Swap.

12 – Aktuální zisk nebo ztráta.

Pokud vám některý z popisovaných sloupečků chybí, klepněte v rámci záložky Obchod pravým tlačítkem myší a ze zobrazené nabídky vyberte příslušnou položku:

MetaTrader - Přidání sloupečků
Přidání sloupečků

Klepnutím na příslušný sloupeček v záhlaví můžete tabulku seřadit dle vybrané položky (vzestupně nebo sestupně). Praktické může být např. seřadit příkazy dle sloupečku Typ, Čas nebo Zisk.

Jeden tip: Ve sloupečku S/L si můžete vždy rychle překontrolovat, zda máte u všech příkazů (otevřených i čekajících) zadaný stoploss. Pokud je tam nula, tak stoploss zadaný není:

MetaTrader - Terminál
Terminál – Obchod

Na záložce Obchod dále najdete informace o vašem účtu. První číslo je aktuální zůstatek. Druhé číslo vyjadřuje aktuální majetek – v podstatě stav účtu, pokud uzavřete všechny otevřené obchody. Dále je zde dostupná výše blokované marže a výše dostupné marže:

MetaTrader - Zůstatek, majetek a marže
Zůstatek, majetek a marže

Záložka Historie účtu

Na záložce Historie účtu najdete seznam všech uzavřených nebo zrušených obchodů:

MetaTrader - Historie účtu
Historie účtu

Jsou zde stejné sloupečky jako na záložce Obchod. Za povšimnutí stojí sloupeček Komentář, kde je doplňující informace k danému obchodu – např. text “cancelled” (pokud byl čekají příkaz zrušen uživatelem), případně “sl” (pokud daný příkaz skončil na stoplossu), nebo “tp” (pokud daný příkaz skončil na profit targetu) apod.

MetaTrader - Komentář
Komentář

Nyní si ukážeme, jak si zobrazit detailní informace o vašem obchodování. Klikněte kdekoliv v rámci záložky Historie účtu pravým tlačítkem myši. Zobrazí se nabídka, kde nás budou zajímat dva příkazy: Uložit report a Uložit jako podrobnou zprávu:

MetaTrader - Uložení podrobné zprávy
Uložení podrobné zprávy

První příkaz zobrazí pouze jednoduchý a základní přehled. Budeme se zabývat druhým příkazem, který je užitečnější. Vyberte tedy příkaz Uložit jako podrobnou zprávu. Zobrazí se okno Uložit jako – tam potvrďte uložení tlačítkem Uložit. Následně se vygeneruje HTML stránka a zobrazí se ve vašem internetovém prohlížeči. Vygenerovaný report obsahuje seznam všech obchodů. Pod ním najdete equity křivku a seznam základních a klíčových parametrů (čistý profit, profit faktor, počet obchodů, procento ziskových obchodů, procento ztrátových obchodů, drawdown atd.):

MetaTrader - Výsledky obchodování
Výsledky obchodování

DALŠÍ KAPITOLA: Upozornění (alerty a notifikace) na cenové úrovně