Práce se šablonou a uložení screenu grafu v MetaTrader 4

V programu MetaTrader 4 v grafu občas potřebujeme mít několik indikátorů nebo si do grafu zakreslíme různé prvky technické analýzy (trendové linky, zóny apod.). Praktické je si uložit šablonu takového nastavení. Během chvilky si pak můžete šablonu načíst u nového čistého grafu.

Mějme například graf, ve kterém budeme mít tři indikátory (dva klouzavé průměry a RSI) a také horizontální čáru na hodnotě důležitého kulatého čísla:

MetaTrader - Graf
Graf

Pokud byste chtěli všechny tyto čtyři komponenty (tři indikátory a horizontální čáru) zobrazit i na dalším grafu dalšího měnového páru, tak je to dost práce. Případně se vám také může stát, že si graf omylem zavřete a museli byste pracně nacvakávat všechny komponenty znovu. Proto se vyplatí uložit nastavení do šablony a tu pak aplikovat na nový graf. Postup je jednoduchý:

Klikněte v grafu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz Šablona a z rozbalené nabídky pak Ulož šablonu:

MetaTrader - Ulož šablonu
Ulož šablonu

Zobrazí se okno Uložit jako. Tam zadejte název šablony a pak klepněte na tlačítko Uložit:

MetaTrader - Uložit jako
Uložit jako

Pak si otevřete čistý graf. Klikněte opět pravým tlačítkem myši do grafu a z místní nabídky vyberte příkaz Šablona a z rozbalené nabídky Načíst šablonu:

MetaTrader - Načíst šablonu
Načíst šablonu

Zobrazí se okno Otevřít. V něm vyhledejte uloženou šablonu, vyberte jí a pak klepněte na tlačítko Otevřít:

MetaTrader - Otevření šablony
Otevření šablony

Šablona se načte do grafu a během okamžiku máme v grafu tři indikátory a horizontální čáru.

Jak přenést šablonu na jiný počítač

Užitečné může být danou šablonu poslat třeba kolegovi, aby si jí mohl natáhnout do grafu. Nebo se vám to může hodit v případě, kdy budete chtít šablonu zálohovat nebo si ji přenést na jiný počítač. Postup je obdobný, jako jsme si ukazovali u instalace souboru s indikátorem:

Z nabídky Soubor vyberte příkaz Otevřít Složku dat. V otevřeném okně přejděte do složky templates:

MetaTrader - Složka templates
Složka templates

Ve složce templates pak vyberte požadovanou šablonu (jde o soubor s příponou tpl, např. mojesablona.tpl). Takový soubor pak jednoduše zkopírujte a přenese nebo pošlete kam potřebujete:

MetaTrader - Šablona
Šablona

Na jiném počítači s MetaTraderem je postup instalace šablony obdobný, jako u instalace indikátoru. Přes nabídku MetaTrader otevřete složku dat a soubor se šablonou (např. mojesablona.tpl) pak překopírujte do složky templates. Šablona se pak zobrazí v nabídce tak, jak jsem popsal výše.

Jak uložit obrázek (screenshot) aktuálního grafu

Někdy se může hodit uložit aktuální graf (včetně indikátorů a prvků technické analýzy) jako obrázek a ten třeba někomu poslat nebo vložit někam do fóra. Postupujte následovně:

Klepněte do grafu pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz Uložit jako Obrázek:

MetaTrader - Uložení screenshotu
Uložení screenshotu

Zobrazí se okno Uložit jako obrázek. Pokud zvolíte volbu Aktivní pracovní prostor, tak se do obrázku uloží nejen graf, ale celá plocha MetaTraderu (tedy hlavní nabídky, stavový řádek atd.). Pokud zvolíte volbu Aktivní graf (tak jak je), tak se do obrázku uloží jen graf (což by vám mělo většinou stačit). Pak klepněte na tlačítko OK:

MetaTrader - Uložení obrázku grafu
Uložení obrázku grafu

Zobrazí se okno Uložit jako. Zde už jen případně zadejte název souboru, zapamatujte si složku, kam MetaTrader obrázek ukládá (případně zvolte jinou složku) a klepněte na tlačítko Uložit:

MetaTrader - Uložit jako
Uložit jako

DALŠÍ KAPITOLA: Otevření a uzavření obchodu