Práce s grafem v programu MetaTrader 4

Pojďme si popsat další možnosti nastavení grafu v programu MetaTrader 4:

Na panelu nástrojů (nachází se v horní části programu MetaTrader) můžete snadno změnit timeframe, a to od M1 (jedna minuta) do MN (měsíc):

MetaTrader - Timeframe
Timeframe

Pomocí tlačítek plus a mínus můžete graf zvětšovat a zmenšovat:

MetaTrader - Lupa
Lupa

Typ grafu můžete změnit pomocí následujících tří tlačítek. K dispozici je sloupcový graf, svíčkový graf a čárový graf:

MetaTrader - Typ grafu
Typ grafu

Tlačítko Automatický posun zajistí automatické posouvání grafu (tj. s vykreslením každé nové svíčky se graf automaticky posune). Doporučuji mít tlačítko aktivované:

MetaTrader - Automatický posun
Automatický posun

Toto tlačítko posune konec grafu, takže mezi poslední svíčkou a pravou svislou osou vznikne mezera:

MetaTrader - Předsunutí
Předsunutí

Na grafu vypadá mezera následovně. Pokud chcete mezeru zmenšit, klepněte levým tlačítkem myši na následující šedou šipku, držte tlačítko myši stisknuté a táhněte myší doprava. Tuto možnost doporučuji využít, protože přidá na přehlednosti:

MetaTrader - Graf
Graf

V dolní části programu MetaTrader najdete záložky všech otevřených grafů trhů. Klepáním na záložky můžete mezi trhy přepínat:

MetaTrader - Záložky
Záložky

Pro lepší orientaci v grafu a snadnější odečítání hodnot doporučuji využívat tzv. “křížek”. Ten aktivujete buď kliknutím na ikonku Křížek na panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou CTRL+F. Křížkem najeďte na požadované místo v grafu, a následně budete moci odečíst na horizontální ose datum a čas a na vertikální ose cenu.

MetaTrader - Křížek
Křížek
MetaTrader - Kříž v grafu
Kříž v grafu

Hodit se může i tzv. Okno údajů, kde pro každou svíčku naleznete základní údaje (datum, čas, open, high, low, close a volume). Pokud máte v grafu vložené nějaké indikátory (viz další kapitoly), tak zde uvidíte i hodnoty těchto indikátorů. Okno zobrazíte buď stejnojmenným tlačítkem na panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou CTRL+D.

MetaTrader - Okno údajů (ikona)
Okno údajů (ikona)
MetaTrader - Okno údajů
Okno údajů

Jak změřit potenciál obchodu

Při obchodování na forexu bude často potřebovat změřit velikost historického pohybu nebo třeba potenciál budoucího obchodu. Tedy změřit velikost pohybu v bodech a také délku pohybu.

V programu MetaTrader to lze celkem snadno. Z panelu nástrojů vyberte nástroj Křížek nebo využijte klávesovou zkratku CTRL+F. Zobrazí se kříž pro odečítání z vertikální i horizontální osy. Klepněte v grafu na místo počátku pohybu, držte levé tlačítko myši stisknuté a táhněte na místo konce pohybu. Po pravé straně křížku najdete tři čísla (viz obrázek níže). První číslo značí počet svíček (pokud máte hodinový timeframe, tak jde o počet hodin; pokud denní timeframe, tak jde o počet dní apod.), druhé číslo značí počet bodů (vydělením deseti dostanete počet pipů) a třetí číslo značí cenu konce pohybu:

MetaTrader - Potenciál obchodu
Potenciál obchodu

DALŠÍ KAPITOLA: Zakreslování do grafu