Otevření a uzavření obchodu v programu MetaTrader 4

Způsobů jak otevřít obchod je v MetaTraderu několik. Začneme mým nejoblíbenějším:

V levém horním rohu grafu najdete malou černou šipečku, na kterou klepněte:

MetaTrader - Otevření panelu
Otevření panelu

Zobrazí se následující ovládací panel. Pro zobrazení či skrytí tohoto panelu lze využít i klávesovou zkratku ALT+T.

MetaTrader - Panel pro obchodování
Panel pro obchodování

Uprostřed panelu lze nastavit velikost pozice (buď můžete velikost přímo napsat nebo využít šipky). Klepnutím na pravou část (BUY) nakoupíte a klepnutím na levou část (SELL) prodáte. Klepněte např. na BUY (předpokládám, že se s MetaTraderem seznamujete na demo účtu). Při prvním pokusu o otevření pozice se zobrazí okno Obchodování jedním kliknutím.

Pokud nechcete každý obchod potvrzovat, tak v tomto okně vyberte volbu Souhlasím s podmínkami a pak klepněte na tlačítko OK. Díky této volbě budete moci obchod jedním kliknutím otevřít a jedním kliknutím zavřít. Výhoda je tedy rychlost, ale nevýhodou je, že je toto nastavení riskantnější (občas se můžete ukliknout a obchod nechtěně otevřít či zavřít).

Pokud jste tedy volbu odsouhlasili a klepli na BUY, tak se obchod okamžitě otevře.

Nevýhoda a velké riziko je, že se obchod otevře bez nastaveného stoplossu i profit targetu. To lze však po otevření rychle napravit. Cena za kterou jste obchod otevřeli je v grafu znázorněna zelenou přerušovanou čárou:

MetaTrader - Otevírací cena
Otevírací cena

Na tuto čáru klikněte levým tlačítkem myši, tlačítko držte stiknuté, táhněte směrem dolů a až bude červená přerušovaná čára (znázorňující stoploss) na požadovaném místě, tak levé tlačítko myši pusťte. Stejným způsobem, ale tahem nahoru, nastavte profit target.

Výše uvedený popis platí pro dlouhou pozici (nakupujete). V případě krátké pozice (prodáváte) je postup opačný. Tj. tahem nahoru nastavujete stoploss a tahem dolů profit target.

MetaTrader - Nastavení profit targetu a stoplossu
Nastavení profit targetu a stoplossu

Uzavření obchodu lze realizovat také rychle. Na zelenou přerušovanou čáru klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte volbu Zavřít. Obchod se pak ihned uzavře:

MetaTrader - Zavření obchodu
Zavření obchodu

Zavření obchodu lze také rychle realizovat přes Terminál. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Terminál nebo využijte klávesovou zkratku CTRL+T.

V Terminálu vyhledejte řádek obchodu, který chcete uzavřít a klepněte na křížek – ten se nachází úplně vpravo (v posledním sloupečku):

MetaTrader - Uzavření obchodu
Uzavření obchodu

Standardní otevření a ukončení obchodu

Další standardní možností, jak obchod otevřít, je využití tlačítka Nový pokyn na panelu nástrojů. Pokud na toto tlačítko klepnete, tak se otevře okno Pokyn (lze ho otevřít i klávesou F9). V tomto okně můžete zadat jak příkaz typu market, tak některý z čekajících příkazů (stop nebo limit). Stoploss a profit target se zde musí zadat přímo zadáním přesné ceny v položkách Zastavení ztrát a Realizovat zisk:

MetaTrader - Zadání pokynu
Zadání pokynu

Dále uzavřít obchod lze také tak, že v Terminálu na záložce Obchod dvakrát klepnete na řádek s otevřeným obchodem. Poté se objeví okno Pokyn, kde můžete klepnutím na žluté tlačítko Zavřít obchod ukončit:

MetaTrader - Ukončení obchodu
Ukončení obchodu

Zadání čekajících pokynů stop a limit

Zadání čekajících pokynů je jednoduché. Otevřete okno Pokyn (např. pomocí klávesy F9). U položky Typ vyberte volbu Čekající pokyn. U položky Typ vyberte jeden ze čtyř čekajících pokynů:

  • Buy Limit
  • Sell Limit
  • Buy Stop
  • Sell Stop

U položky za cenu zadejte požadovanou cenu. U položek Zastavení ztrát a Realizovat zisk pak zadejte cenu pro stoploss a profit target. U položky Expirace je pak možné zadat datum a čas platnosti čekajícího příkazu. Tj. při dosažení tohoto data a času se čekající příkaz zruší. Nakonec klepněte na tlačítko Podat pokyn:

MetaTrader - Čekající pokyn
Čekající pokyn

Jak uzavřít část pozice

Občas budete potřebovat uzavřít jen část z otevřené pozice. Mějme například otevřenou pozici o velikosti dvou mikrolotů (0,02 lotu). Otevřete Terminál a na záložce Obchod vyhledejte otevřený obchod. Na obchod dvakrát klepněte. Zobrazí se okno Pokyn. U položky Objem nastavte velikost pozice, kterou chcete uzavřít. My jsme se rozhodli uzavřít polovinu z dvoumikrolotové pozice, takže nastavíme 0,01. Dále u položky Typ vyberte volbu Tržní realizace. Pak stačí už jen klepnout na žluté tlačítko Zavřít a tím uzavřeme půlku z otevřené pozice. Tj. druhá půlka (v našem příkladě o velikosti 0,01 lotu) zůstane nadále v trhu:

MetaTrader - Uzavření části obchodu
Uzavření části obchodu

DALŠÍ KAPITOLA: Přehled otevřených obchodů a historie účtu