Klávesové zkratky pro MetaTrader 4

Ovládání většiny aplikací si lze usnadnit pomocí klávesových zkratek. MetaTrader 4 není výjimkou. Pomocí klávesových zkratek se můžete v grafu pohybovat, měnit vizuální stránku grafu (např. zobrazení mřížky), typ grafu (sloupcový, svíčkový nebo čárový), zobrazovat různá okna v rámci MetaTraderu (např. Terminál, Navigátor a Trh) atd. Níže uvádíme výběr těch nejužitečnějších a nejpraktičtějších klávesových zkratek:

Pohyb v grafu

Šipka doleva – posun grafu doleva.

Šipka doprava – posun grafu doprava.

PageUp – rychlý posun grafu doleva.

PageDown – rychlý posun grafu doprava.

Home – posun grafu na začátek dostupných dat.

End – posun grafu na konec dostupných dat.

F12 – posun grafu o jednu svíčku doprava. Lze využít při ručních backtestech.

Shift + F12 – posun grafu o jednu svíčku doleva. Lze využít při ručních backtestech.

Mínus „-„ – zmenšení (oddálení) grafu.

Plus „+“ – zvětšení (přiblížení) grafu.

Základní práce s grafem

Alt + 1 – zobrazí sloupcový graf.

Alt + 2 – zobrazí svíčkový graf.

Alt + 3 – zobrazí čárový graf.

Delete – smaže označený objekt v grafu.

Backspace – smaže objekt, který byl vložen jako poslední. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka můžete postupně mazat vložené objekty (od toho naposledy vloženého směrem k těm dříve vloženým).

Alt + Backspace – vrátí zpět do grafu naposledy smazaný objekt. Jde tedy o klasickou „undo“ funkci. Opakovaným využitím této klávesové zkratky můžete do grafu postupně vracet smazané objekty.

Ctrl + F – aktivuje tzv. kříž pro odečítání hodnot z horizontální osy a z vertikální osy (tedy času vybrané svíčky a ceny).

Ctrl + G – zobrazí/skryje mřížku v grafu.

Ctrl + Y – zobrazí/skryje separátory období. Separátory období jsou vertikální čáry, které oddělují jednotlivé dny (pokud máte nastavený timeframe menší než D1), případně měsíce (pokud máte nastavený timeframe D1).

Ctrl + P – tisk grafu.

Ctrl + S – uložení dat grafu do souboru ve formátu csv, prn nebo htm. Konkrétně se pro každou svíčku uloží: den, čas, open, high, low, close a volume.

F11 – aktivuje/deaktivuje fullscreen mód.

Alt + F4 – ukončí program MetaTrader.

Ctrl + W nebo Ctrl + F4 – zavře záložku s aktivním grafem.

Okna a akce

F8 – zobrazí okno Vlastnosti, ve kterém lze nastavit základní vlastnosti grafu daného měnového páru (např. barvy nebo typ grafu).

F9 – zobrazí okno Pokyn, ve kterým lze otevřít obchod na daném měnovém páru (tj. nakoupit nebo prodat). Lze zde také nastavit příslušné parametry obchodu, např. velikost obchodu a typ obchodu – příkaz typu market nebo některý z čekajících pokynů (sell stop, buy stop, sell limit nebo buy limit).

Ctrl + B – zobrazí okno Aktivní objekty, kde lze mazat vložené objekty nebo měnit vlastnosti vložených objektů. Objekty se myslí horizontální čáry, trendové linky, S/R zóny atd. Pokud není v grafu vložen žádný objekt, tak se okno nezobrazí.

Ctrl + I – zobrazí okno Aktivní ukazatele, kde lze odstranit vložené indikátory nebo měnit vlastnosti vložených indikátorů. Pokud není v grafu vložený žádný indikátor, tak se okno nezobrazí.

Esc – zavře zobrazené dialogové okno.

Ctrl + D – zobrazí/skryje Okno údajů. V tomto okně se nachází ceny dané svíčky (open, high, low, close) a případně také hodnoty indikátorů.

Ctrl + M – zobrazí/skryje okno Trh. V tomto okně najdete seznam trhů (měnových párů a CFD) včetně ceny ask, ceny bid a spreadu.

Ctrl + N – zobrazí/skryje okno Navigátor. V tomto okně lze aktivovat indikátory, scripty a AOS. Také se zde můžete přihlásit k dalším obchodním účtům.

Ctrl + O – zobrazí okno Možnosti, ve kterém se nachází různá důležitá nastavení programu MetaTrader 4.

Ctrl + T – zobrazí/skryje okno Terminál, kde lze sledovat otevřené obchody, historii uskutečněných obchodů, najdete zde obchod s indikátory, skripty a AOS, můžete zde nastavovat alarmy atd.

AOS (automatické obchodní strategie, tzv. Expert Advisors)

F7 – zobrazí okno, ve kterém lze nastavit vlastnosti AOS (automatické obchodní strategie; v MetaTraderu se jim říká Expert Advisors). Okno se zobrazí samozřejmě jen v případě, že máte nějakou AOS aktivní.

Ctrl + E – povolí/zakáže AOS (automatické obchodní strategie). Stejnou funkcionalitu má tlačítko Automatické Obchodování na panelu nástrojů.

Ctrl + R – zobrazí/skryje okno Tester, kde lze testovat AOS (automatické obchodní strategie).

F4 – zobrazí aplikaci MetaEditor, ve které lze tvořit a upravovat automatické obchodní strategie.

 

DÁLE DOPORUČUJEME: